Bereket Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Bereket Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı

Bereket Karınca Duası, Genellikle iş yerlerinde asılı bulunan duadır. Karınca duasının gerçek adı bereket duasıdır. Bereket duasının halk arasında karınca duası denmesi, duanın hikayesinden kaynaklanmaktadır. Söylentiye göre hayvanlarla konuşabilme özelliği bulunan Hz. Süleyman'ın kıtlık zamanı bir toplulukla yağmur duasına giderken yolda gördüğü susuzluktan ters dönmüş ölmek üzere olan bir karıncanın duasıdır. Karıncanın yaptığı duayı duyunca Hz. Süleymanın gözleri yaşarır. Karınca 'Rabbim bizleri sen var ettin ve senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya bizi helak edersin ya da bize su verirsin. Emirde fermanda senindir. ' demektedir. Aradan bir zaman geçtikten sonra Cebrail'in getirdiği haber ile Hz. Süleyman sevinçten havalara uçar. Çünkü Cebrail Hz. Süleyman'a karıncanın duasının kabul edildiğini bildirmiştir. Hz. Süleyman yanındakilere 'Dönün siz başka birinin duası sayesinde sulanacaksınız'der. Söylentiye göre kim bereket, karınca duasını beş ayrı kâğıda yazar ve dört tanesini dükkanın ayrı yerlerine asıp bir tanesinide üzerinde taşırsa o iş yerine bereket yağar, insanlar ve gelen giden hiç eksik olmaz alışveriş yapmadan çıkmaz. Ayrıca satılmayan bir malın üzerine yedi kere okunduğunda o mal kısa sürede satılır. Bu duanın gerçekçilik payı ne kadardır bilinmemektedir ve gerçekte nereden geldiği bilinmeyen duaları aslında okumak sakıncalıdır fakat bu duada Allah'ın adı geçtiği için okunabilir bir sakıncası yoktur. Ayrı bir söylentiye göre de Hz. Süleyman asker kervanlarıyla karıncaların üzerine gelmektedir ve karınca seslenir durmaları için karıncanın sesini duyan Hz. Süleyman durur. Onların işlerini bitirmesini bekler zarar vermez, karıncalarda kıtlık zamanı olduğu için ödül olarak minnetarlığını dile getirmek için Hz. Süleyman'a bir çekirge budu verir, bu çekirge budu ile aylarca karınlarını doyuran askerler karıncalara dua ederler. Bereket (Karınca) duası buradan gelmektedir.

Bereket, Karınca duası

'Allahümme ya Rabbi Cebrâile ve Mikâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrati vez-Zeburi ve İncili vel Furkan ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi ya Rabbi ya Hayyu ya Kayyum ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr. '

Bereket Karınca duası Türkçe anlamı

'Ey Cebrail'in ve Mikail'in, İsrafil'in ve Azrail'in, İbrahim'in ve İsmail'in, İsmail'in, İshak'ın ve Yakub'un Rabbi, Ey berekeleri veren, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve Kur'an'ı Kerim'i indiren Allah'ım. Kudret ve güç sadece yüce ve büyük olan sana aittir. Açıkca ortadadır ki Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed senin elçindir. Ey Allah'ım, Ey Allah'ım, Ey kaim ve diri olan, Ey ikram ve celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızıklandırmanı diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi rabbim senin rahmetinle (Ashabı Kehfin isimleri) Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr. '

Bereket Karınca Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Bereket Duası Fazileti Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası Fazileti Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası Okunuşu

Bereket Duası Okunuşu

Bereket Duası Meali

Bereket Duası Meali

Bereket Nedir? ve Bereket Duası

Bereket Nedir? ve Bereket Duası

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı